Latest

Sarıkamış Destanı

Mızraklar çalınıyor Asker olan gelsin deyi Onyedili asker olmuş Topluyorlar ölsün deyi Gittikleri yol takırdan Karavanası bakırdan Zengin olan beden verir Hep ölen böyle fakirden Aman Allah 4.
Read More

Kırımçaklar

Bugünkü Ukrayna toprakları içinde kalan Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde Kırımçaklar yaşamaktadırlar. Bunlar, daha sonra Hazar İmparatorluğu’nu kuran, Hunlar’ın Hazar kolunun bakiyeleri olarak bilinmektedirler. SSCB’de 1989’da yapılan en son nüfus
Read More

Çobanoğlu – Aşıklar Kahvesi Derlemeleri – 1

Kars’ta âşıklık geleneği sağlam bir biçimde asırlardır yaşamıştır. Güçlü âşıklar ile âşıklık geleneğinin usta-çırak safhasında özellikle “âşık makamları”nı öğrenen çıraklar, yörenin geleneğini günümüze ulaştırmışlardır. Âşık çıraklarından (yanşaklardan) çok
Read More

Ortodoks Türkler Urumlar

Bilindiği gibi Türkler İslamiyetten daha önce Hıristiyanlık, Musevilik ve Budizm gibi evrensel dinlerle tanışmışlardı. Bu tanışıklık ve misyonerlik faaliyetleri neticesinde geneli kapsamasa da bir takım grupların gerek siyaseten,
Read More

Tozlu Zaman Perdesinde Kırım Karayları

Kırım Karayları’nı araştıran Erdoğan Altınkaynak bu çalışmasında, Karay halkının soyunu, göç hareketlerini, dini inanışlarını, sosyo-ekonomik tablosunu, günlük yaşam akışını, masallarını anlatıyor. Kırım Karayları, Hazar Kağanlığının bakiyeleri olup, bugün
Read More